Vodík je naší energii

Vodík je nejlehčí prvek periodické tabulky a lidstvu nabízí ohromný potenciál a možnost dekarbonizace životního prostředí. Nabízí přechod od fosilních paliv k čistým obnovitelným zdrojům. Je na nás, jak s vodíkem, našimi životy a přírodou naložíme.

Proč vodík?

Vodík je nejjednodušší, nejlehčí a nejhojnější prvek na světě.

Pouze velmi malé množství vodíku je na Zemi ve volně dostupné formě, kdy většina vodíku je vázána ve formě sloučenin vody a uhlovodíků, jako jsou fosilní paliva.

Skotsko a severovýchod má dlouhou historii výroby a využití vodíku v energetickém průmyslu.

Převážná část vodíku je vyráběna průmyslově prostřednictvím parního reformování zemního plynu.

Následně se používá pro zpracování ropy v rafineriích při výrobě paliv, jako je např. benzín a nafta, jakož i při výrobě hnojiv, svařování kovů a zpracování potravin.

Vodík je také produkován elektrolýzou vody, kdy využitím elektrického proudu elektrolyzér rozdělí vodu (H2O) na vodík (H2) a kyslík (O2) využitím elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tímto způsobem může být vyráběn s velmi nízkým obsahem uhlíku - uhlíkové emise.

Vodík se používá jako médium pro ukládání energie komprimován a skladován, dokud není potřeba pro široký rozsah využití, včetně přeměny zpět na elektřinu prostřednictvím palivový článků ve vozidlech, generátory nebo v zásadě cokoliv co vyžaduje provoz na elektrickou energii.

Vodík může být také používané ve spalovacím motoru.

V případě výroby elektřiny z větrných elektráren, používají se zdroje k výrobě vodíku v případě, kdy nemůže být takto vyrobená elektřina dodávána do elektrické sítě a ukládá se tak pro další využití dle potřeby. Zároveň pomáhá vyrovnat nabídku a poptávku po obnovitelných zdrojích energie a tím umožňuje větší využití obnovitelných zdrojů.

Uhlíková stopa ČR

Česká republika patří k zemím s velmi vysokou spotřebou energie na obyvatele a s velmi vysokou produkcí oxidu uhličitého na obyvatele. Produkce je 11,1 tun oxidu uhličitého na osobu a rok (2015). Čína má produkci poloviční, průměr EU je 7,4. 

Omlouváme to tím, že jsme průmyslovou zemí. Avšak průmysl se na tom nepodílí sám. Průmysl se na konečné spotřebě energie podílí 29,7 %. Doprava se 27,2 %.

Energie pro dopravu

Spotřeba energie na dopravu činí v ČR 18 kWh/obyvatele/den.

Fosilní paliva 91 % (zajišťují 77 % přepravních výkonů).
Biopaliva 6 % (zajišťují 5 % přepravních výkonů.)
Elektřina 3 % (zajišťuje 18 % přepravních výkonů).

Kontakt

ADRESA
Mokosh Technology s.r.o.
Nad Vršovskou horou 1423/10
101 00 Praha 10
Česká republika
Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.